کشاورزی ارگانیک
ده علت برای رفتن به سمت کشاورزی ارگانیک
نوامبر 26, 2018
یلدای ارگانیک در یازدهمین دوره جشنواره ارگانیک تهران
دسامبر 11, 2018

بررسی میزان سموم موجود در میوه ها و سبزی ها

در بیش از نیمی از مواد غذایی که در فروشگاه‌های سوئد به فروش می رسند، بقایای مواد خطرناک دفع آفات کشاورزی وجوددارد.

اداره کنترل کیفیت مواد غدائیLivsmedelsverket ضمن اعلام این خبرعنوان کرد که تفاوت زیادی میان کشت رایج و کشت ارگانیک (اکولوژیک) وجود دارد.
کاتارینا بک من، کارشناس موادغذایی در انستیتوی کارولینسکا که به همراه اداره کنترل کیفیت مواد غذایی، بررسی‌ی رادراین زمینه انجام داده، می گوید سبزیجاتی که به صورت رایج کشت شده درمقایسه با سبزیجاتی که با روش اکولوژیک یعنی بدون استفاد از سموم شیمیایی تهیه شده، به میزان هفت برابر بیشترسم‌های شیمیایی نشان می دهند.
او عنوان می کند که این تفاوت بیشتر درکودکان دیده می شود به دلیل این که آنها کوچکترهستند. او به وزن بدن اشاره می کند و می‌گوید که همیشه این گونه موارد از روی وزن بدن محاسبه می‌شود.
کاتارینا بکمن تقسیم‌بندی‌هایی را درمورد تاثیراتی که خوردن میوه و سبزیجات در بدن دارد، انجام داده است. اومی گوید مواد اکولوژیک دارای کمترین سموم شیمیائی هستند.
به گفته او اگر مقایسه‌ای میان کشت رایج واکولوژیک درسوئد انجام شود، میزان این سموم در مواد اکولوژیک حدود ۷۲ بار برای بزرگسالان و ۱۱۵۵ بار برای کودکان کمتر نشان داده می شود. میوه‌جات و میوه‌های جبه ای bär بیشترین بقایای سموم شیمیایی را دارا هستند.
۸۰ درصد موادی که دراین اداره مورد آزمایش قرارگرفته‌اند، دارای این سموم هستند. برخی از سبزی‌جات و میوه‌های وارداتی نیز دارای موادسمی مختلف هستند.
برخی از سبزی‌جات و میوه‌های وارداتی نیز دارای موادسمی مختلف هستند. حتی انگور و کشمش وارداتی به خصوص از ترکیه، دارای سموم مختلف کشاورزی هستند.

در یک آزمایشی که از این مواد به عمل آمده ۲۲ ماده مختلف شیمیائی دیده شده است. لیمو و توت فرنگی نیز دارای مواد باقیمانده از آفات شیمیائی مختلف هستند.
اما آنلی ویدنفالک از اداره کنترل کیفیت مواد غذائی عنوان می کند که خطرات این مواد برای مصرف کنندگان کم است.
او می گوید شرایط امروز در این زمینه بسیار بهتر از برای نمونه بیست سال پیش است. اما او همزمان می گوید که وجود ۲۲ ماده مختلف دریک آزمایش نیزقابل توجه است. او همچنین می گوید این واضح است که مصرف کنندگان نمی خواهند ۱۲ ماده مختلف سمی در مواد غذائی آنها باشد. به هرحال این موضوع می تواند روی آنها اثر بگذارد. آنلی ویدنفالک می گوید که خوردن بلوبری (قره قات) که درسوئد کشت شده باشد خطری ندارد.

منبع: رادیو سوئد