پس زمینه اختلاف منظر

به چه میوه هایی ارگانیک می گویند

بدون گلوتن
فاقد گلوتن (گلوتن فری) چیست
نوامبر 26, 2017
شناخت محصول ارگانیک
نوامبر 30, 2017
 

میوه هایی را ارگانیک می گویند که در خاک لازم برای رشد آنها، از سه سال قبل از هیچ ماده شیمیایی استفاده نشده باشد، یا به عبارت بهتر خاک آن همیشه با مواد طبیعی، نظیر کمپوست گیاهی تقویت شده باشد.

 

پس برای تهیه میوه ارگانیک، خاک کشاورزی هم باید ارگانیک باشد.

علاوه بر خاک مناسب از سموم دفع آفات گیاهی هم استفاده نشده باشد

👈بر روی آنها اصلاح ژنتیکی صورت نگرفته باشد

👈از برخی گازها برای رشد زودرس آنها استفاده نشود، مثل موز

✍️معیارهای تشخیص سبزی ها و میوه های ارگانیک

👈سبزی ها و میوسبزی ها و میوه های ارگانیک دارای رنگ طبیعی هستند، یعنی نه خیلی پُررنگ تر از حد معمول و نه خیلی کم رنگ تر

👈سبزی ها و میوه های ارگانیک دارای بافتی مناسب هستند، نه خیلی نرم هستند و نه خیلی سفت. پوست میوه های ارگانیک متناسب با میوه است و زیاد کلفت نیست

بارزترین ملاک تشخیص میوه های ارگانیک از غیر ارگانیک، همین بو و طعم میوه است.

 

👈سبزی ها و میوه های ارگانیک دارای بافتی مناسب هستند، نه خیلی نرم هستند و نه خیلی سفت. پوست میوه های ارگانیک متناسب با میوه است و زیاد کلفت نیست

👈اندازه میوه های ارگانیک مناسب است، نه بزرگ تر از حد معمول و نه کوچک تر از آن که در هنگام خرید مرکبات باید به این ویژگی توجه زیادی کرد. به خاطر داشته باشیم که همیشه میوه ی بزرگ، میوه خوش طعم و خوبی نیست

👈میوه های ارگانیک دارای طعم و بوی مناسب هستند.